Gmach Dyrekcji Kolei, Kraków

Cover

Gmach Dyrekcji Kolei wybudowany został w latach 1977-1889, w ramach szerszej akcji podziału Rynku Kleparskiego na dwie części. W wyniku tych prac ukształtował się znany nam z czasów obecnych Rynek Kleparski mający wcześniej wymiary zbliżone do wymiarów Rynku Krakowskiego, a także nowy lekko trapezowaty plac, Plac Matejki. W swoim założeniu miał być to obszar reprezentacyjny, co podkreślają monumentalne gmachy Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Miejskiej. Dopełnieniem tej zabudowy miał być Gmach Dyrekcji Kolei. Zaproponowany przez arch. Józefa Niedźwiedzkiego budynek, należący do dojrzałego historyzmu niewątpliwie pasuje do tego założenia. Budynek posiada prostą surową fasadę z elementami neorenesansowymi i neobarokowymi. Wyróżnia się z całego założenia skalą, ponieważ w odróżnieniu od znajdujących się tam kamienic jest szerszy niż wyższy. Obecnie jest niestety mocno zaniedbany niemniej skutecznie przyciąga uwagę.

RysunekFront

RysunekBok

Written on November 27, 2011